تبلیغات
جزیره ی عاشقی - اس ام اس عاشقانه سری43
تاریخ : پنجشنبه 5 آبان 1390 | 01:54 ق.ظ | نویسنده : SALAR

bia2mob.netبرگ درانتهای زوال می افتد ومیوه دراوج کما ل بنگر چگونه می افتی چون برگی زرد یا سیبی سرخ
***********************
به خاموشی ما منگر كه ما خود معدن رازیم/فلك بشكسته بال ما,وگرنه اهل پروازیم
***********************
در راه رسیدن به تو گیرم كه بمیرم/اصلا به تو افتاد مسیرم كه بمیرم/یا چشم بپوش از من و از خویش برانم /یا تنگ در آغوش بگیرم كه بمیرم
***********************
میگن عاشقا عشقشونو زیبا میبینند،این دفعه كه دیدمت خیلی زیبا شده بودی،نمیدونم تو هر دفعه داری زیباتر میشی یا من عاشق تر!
***********************
گر نفسی بودنیست دگرنیست دگر/هم قفسی بود نیست دگر نیست دگر
***********t************
زندگی مثل یک بستنی است ازان لذت ببرید پیش ازانکه اب شودبرگ درانتهای زوال می افتد ومیوه دراوج کما ل بنگر چگونه می افتی چون برگی زرد یا سیبی سرخ
***********************
به خاموشی ما منگر كه ما خود معدن رازیم/فلك بشكسته بال ما,وگرنه اهل پروازیم
***********************
در راه رسیدن به تو گیرم كه بمیرم/اصلا به تو افتاد مسیرم كه بمیرم/یا چشم بپوش از من و از خویش برانم /یا تنگ در آغوش بگیرم كه بمیرم
***********************
میگن عاشقا عشقشونو زیبا میبینند،این دفعه كه دیدمت خیلی زیبا شده بودی،نمیدونم تو هر دفعه داری زیباتر میشی یا من عاشق تر!
***********bia2mob.net************
گر نفسی بودنیست دگرنیست دگر/هم قفسی بود نیست دگر نیست دگر
***********************

.....................................................................................................................................
زندگی مثل یک بستنی است ازان لذت ببرید پیش ازانکه اب شود

میگن شیشه عمرآدما اگه خیس بشه،عمرشون كم میشه!میدونستی چشمات شیشه عمرمه

خداحافظ گل لادن،تموم عاشقا باختن:هم ازگریه،هم ازعشق،چه زندونی برام ساختن

اگر در صحنه زندگی به ناگه یکی از تارهای سازت پاره شد اهنگ زندگی را چنان ادامه بده که هیچ کس نداند بر تو چه گذشته است

لحظه لحظه تو رو خواستم ولی من روندیدی به تو تکیه داده بودم ولی تو ازم بریدی

بازم بی قرارمو دلواپس نگاه تو/تموم هستی منی بمون همیشه پیشه من/اگه شدم عاشق تو نزار که بی تاب بمونم/لالایی شبام تویی نزار که بی خواب بمونم

مواظب باش تو جزیزه ادم خوارها نری اخه تا بیای ثابت كنی كه ادم نیستی خوردنت!! اوناكه فرشته ندیدن

زندگی كوتاهتر از ان است كه عشق ورزیدن را برای لحظه اخر بگذاریم...

تبسم شیرین عشق گوشه اى ازنگاه خداست تنهابه نگاه او مى سپارمت

میدونى معنی 721 چیه ؟ یعنى میان 7 آسمون و 2 عالم و 1 دوست خوب مثل تو پیدا نمیشه

دوستت دارم را كجا بنویسم كه ماندگار شود! روى شبنم اگه از شاخه چكید چى ؟ روى برگ گلبرگ اگه زمستون شد چى ؟ روى بستر ساحل اگه موجا پاكش كنن چى ؟ پس بهتره لحظه لحظه هاى دلتنگیم با خودم زمزمه كنم دوستت دارمدوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم
دوستت‌دار
م‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌د
ارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوست
ت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوست
ت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دو
ستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دو
ستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
طبقه بندی: اس ام اس عاشقانه ،